Sommeraktiviteter ved Søsporten er ved at blive skudt igang...

4. april 2018 18:25 , af Niels Iversen

Foråret nærmer sig - den ene dag med sne og kulde, den næste dag md sol og op til 15 grader C!!
De forskellige aktivitetstilbud ved AR Søsporten er ved at blive sat i startboksen - og meldes efterhånden klar til start...

Roudvalget ved Søsporten har annoncert, at tirsdagens fællesroning starter tirsdag den 10. april kl. 17:00.
Interesserede roere til denne aktivitet skal blot møde op, og have meldt sin deltagelse ved pulten i bådhallen senest kl. 17:00.
Rovagten sikrer at alle kommer ud på vandet!
- Husk; Der er fortsat fællesspisning om tirsdagen. Tilmelding på Rokort.dk / Aktiviteter.
Se mere information om fællesroning.
Den strukturerede rotræning i båd på vandet er ligeledes annonceret klar til start!
Dette tilbud ligger i programmet 2 gange om ugen, mandage kl. 17:30-20 og torsdage kl. 18:00-20:00.

Der lægges ud med denne aktivitet første gang, torsdag den 12. april kl. 17:00
Tilmelding skal ske på Rokort.dk - og senest på samme aktivitetsdag kl. 10:00 (hvis ikke andet meddeles på Rokort.dk).
Se mere information om struktureret rotræning i båd.

Fyraftens roning (fællesroning for senior roere)
- der gennemføres hver mandag og onsdag kl. 16:00-18:00, er også i startboksen...
Tilmelding på Rokort.dk
Rospinning i roergometer - fortsætter i sommersæsonen som "ad hoch aktivitet", med Mette eller andre instruktører/tovholdere.
Dette tilbud er annonceret til at blive slået op som aktivitet på Rokort.dk - onsdage kl. 17:00, dog ikke hver onsdag.
Hold øje med Rokort.dk / Aktiviteter, og tilmeld denne fede "tørroning aktivitet".
Se mere om ergometrerroning/rospinning.
Morgenroerne
- der mødes alle hverdage kl. 6:50 og ror en tur på 7 km. og Senior Roning kvinder 60+  der mødes flere gange om ugen for at ro og med efterfølgende socialt hygge.
Redaktionen er ikke bekendt med disse 2 aktivitetsgruppers opstart, men det forventes, dette sker her i starten/medio april mdr.
Kontakt til morgenroerne soeren.nielsen.bjerg(a)gmail.com 
Kontakt til Senior Roning kvinder 60+   fritze(a)stofanet.dk
aarhusroklub.dk
 meddeler selvfølgelig opstart for disse 2 grupper/tilbud, så snart tidspunkt kendes.
Instruktionschefen har også annonceret igangsætning af sæsonens instruktion af nye roere i Aarhus Roklub.
Planen er, som udmeldt fra instruktionschefen, at der foregår instruktion hver tirsdag og torsdag, med start kl. 17:00 - dels i både på vandet og i roergometer.
Instruktionen af nye roere starter tirsdag den 10. april.

aarhusroklub.dk byder velkommen til de nye roere/medlemmer i Aarhus Roklub, og rigtig god arbejdslyst til roklubbens instruktører.
Nye medlemmer af Aarhus Roklub, - informationsmøder i foråret 2018.
AR - Søsportens faciliteter og materiel er selvfølgelig til medlemmernes rådighed, udover ovenstående tilbud og aktiviteter!
Der bliver løbende på Rokort.dk / Aktiviteter opslået tilbud ud over det faste aktivitetsprogram - så tjek løbende dit Rokort.dk - der er mange gode tilbud, - også til dig!Bådpladsen og vores adgang til vandet er ved at tage form - og vil snart være startklar!
I dag er de gamle pæle ved vores hidtidige pontonbro fjernet, og Flemming & Co arbejder målrettet på, at vores slæbested bliver klargjoirt.
Planen er, at der skal lægges nogle ankre ud i havnebassinet til fastgørelse af vores gl. pontonbro.
Den gamle rampe bliver repareret og gendannet, og lagt i bassinet, på samme sted (østsiden af broen) som hidtil.
Der bliver lavet yderligere en rampe, der lægges i bassinet på vestsiden af pontonbroen - og hermed er kapasiteten for i- og optagning af både fordoblet i forhold til tidligere!aarhusroklub.dk ønsker alle en rigtig sæsonstart!


En af de kommende dage følger en artikel om AR-aktiviteter/tilbud ved AR-Rostadion i Brabrand.

04.04.18-ni